THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

Trong quá trình hoạt động, khi có nhu cầu thay đổi về vốn thì doanh nghiệp phải thực thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh. Để tránh được các rủi ro pháp lý phát sinh liên quan, Luật Phùng Gia gửi tới Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

 1. Cơ sở pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2014

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP  về đăng ký doanh nghiệp (Được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 108/2018/NĐ-CP)

– Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành (Được sửa đổi bởi thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

 1. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

– Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 1. Thành phần hồ sơ tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp

STT

LOẠI VĂN BẢN

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

A. HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

I. Tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

1

Biên bản họp HĐCĐ về việc tăng vốn điều lệ

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

2

Quyết định của HĐCĐ về việc tăng vốn điều lệ

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

3

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

4

Danh sách thành viên mới (Trong trường hợp tăng vốn điều lệ do chuyển nhượng và có sự góp thêm vốn từ thành viên mới)

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

II. Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên

1

Biên bản họp HĐTV về việc tăng vốn điều lệ

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

2

Quyết định của HĐTV về việc tăng vốn điều lệ

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

3

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

4

Danh sách thành viên mới (Trong trường hợp tăng vốn điều lệ do chuyển nhượng và có sự góp thêm vốn từ thành viên mới)

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

III. Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

1

Quyết định của CSH về việc tăng vốn điều lệ

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

2

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

B. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

1

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp làm thủ tục

01

Ảnh chụp/Bản sao

* Yêu cầu về tính pháp lý của hồ sơ

 • Các bản sao cần được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật (Ưu tiên sử dụng các bản sao chứng thực có thời hạn từ 06 tháng trở xuống)
 • Đóng dấu giáp lai các văn bản trong hồ sơ (đối với văn bản có từ 02 trang trở lên trong trường hợp văn bản in 01 mặt giấy và đối với văn bản có từ 03 trang trở lên trong trường hợp văn bản in 02 mặt giấy)
 • Trong trường hợp các văn bản, giấy tờ trong hồ sơ của doanh nghiệp sử dụng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng chứng thực; Văn bản của cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài gửi đến Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

* Lưu ý:

– Luật Doanh nghiệp 2014 cho phép một số loại hình doanh nghiệp mới có thể giảm vốn điều lệ và chỉ được giảm theo tỷ lệ phần trăm nhất định.

– Điều kiện giảm vốn của doanh nghiệp sẽ căn cứ vào báo cáo tài chính năm gần nhất tại thời điểm giảm vốn và phải đảm bảo thực hiện đủ các quyền và nghĩa vụ về tài sản đến thời điểm giảm vốn. Luật Phùng Gia đã hỗ trợ rất nhiều công ty thực hiện giảm vốn điều lệ thành công theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Để thực hiện thủ tục này theo đúng quy định, quý khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo Hotline: 0936.351.288 – 036.439.3663

– Khi tăng vốn điều lệ, thủ tục góp vốn phải là bằng hình thức chuyển khoản nếu thành viên, cổ đông công ty là pháp nhân, còn đối với cá nhân thì không bắt buộc phải sử dụng hình thức chuyển khoản.

– Trong trường hợp việc tăng mức vốn điều lệ làm tăng nghĩa vụ thuế môn bài của doanh nghiệp thì năm kế tiếp doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài theo mức vốn mới (Mức thuế môn bài thấp nhất là 2.000.000 đồng/năm áp dụng nếu doanh nghiệp đăng ký mức vốn điều lệ từ dưới 10 tỷ đồng. Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên nộp thuế môn bài là 3.000.0000 đồng/năm.)

– Ngoài các văn bản, giấy tờ trong hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp có thể sẽ phải bổ sung thêm các văn bản, giấy tờ/ thực hiện thủ tục khác trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định của luật doanh nghiệp/ đăng ký chưa đầy đủ thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 1. Dịch vụ của Luật Phùng Gia

Để đáp ứng yêu cầu về mặt thời gian cũng như đảm bảo tính pháp lý và lợi ích cho khách hàng, Luật Phùng Gia cung cấp dịch vụ thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp với các nội dung như sau:

 • Tư vấn miễn phí 24/24 thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp
 • Đại diện khách hàng soạn hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Giao tận tay khách hàng bộ kết quả gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy xác nhận việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 01 bộ hồ sơ thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp để khách hàng lưu trữ

Quý Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và cần được tư vấn thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Phùng Gia để biết thêm chi tiết.