THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY

Trong quá trình hoạt động, để đảm bảo thuận lợi trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể thay đổi địa chỉ trụ sở chính khi có nhu cầu và doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định. Để tránh được các rủi ro pháp lý phát sinh liên quan. Với mong muốn “Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển”, Luật Phùng Gia gửi tới Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp như sau:

 1. Cơ sở pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2014

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP  về đăng ký doanh nghiệp (Được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 108/2018/NĐ-CP)

– Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký d oanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành (Được sửa đổi bởi thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

 1. Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

– Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

– Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 1. Thành phần hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

Trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ chuyển sang quận mới, hoặc tỉnh thành phố mới doanh nghiệp phải xác nhận nghĩa vụ thuế nơi trụ sở cũ và cũng phát sinh thêm thủ tục đăng ký lại dấu pháp nhân của doanh nghiệp. Sau khi có kết quả xác nhận nghĩa vụ thuế của chi Cục thuế cũ doanh nghiệp bắt đầu thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

3.1 Thành phần hồ sơ gửi chi cục thuế quản lý nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (Trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận, tỉnh, thành phố nơi đăng ký trụ sở ban đầu)

– Doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ thuế sau đó nộp tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo mẫu số:08-MST

(Ban hành kèm theo Thông tư  95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

3.2 Thành phần hồ sơ gửi sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

STT

LOẠI VĂN BẢN

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

A. HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

I. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty cổ phần

1

Biên bản họp HĐCĐ về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

2

Quyết định của HĐCĐ về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

3

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

II. Thay đổi đại chỉ trụ sở chính đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

1

Biên bản họp HĐTV về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

2

Quyết định của HĐTV về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

3

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

III. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính đối với công ty TNHH một thành viên

1

Quyết định của CSH về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

2

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

B. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

1

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp làm thủ tục

01

Ảnh chụp/Bản sao

2

Thông tin về địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp

01

Thông tin

 * Yêu cầu về tính pháp lý của hồ sơ

 • Các bản sao cần được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật (Ưu tiên sử dụng các bản sao chứng thực có thời hạn từ 06 tháng trở xuống)
 • Đóng dấu giáp lai các văn bản trong hồ sơ (đối với văn bản có từ 02 trang trở lên trong trường hợp văn bản in 01 mặt giấy và đối với văn bản có từ 03 trang trở lên trong trường hợp văn bản in 02 mặt giấy)
 • Trong trường hợp các văn bản, giấy tờ trong hồ sơ của doanh nghiệp sử dụng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng chứng thực; Văn bản của cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài gửi đến Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Ngoài các văn bản, giấy tờ trong hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp có thể sẽ phải bổ sung thêm các văn bản, giấy tờ/ thực hiện thủ tục khác trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định của luật doanh nghiệp/ đăng ký chưa đầy đủ thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Trụ sở của công ty không được là nhà tập thể và nhà chung cư.
 1. Dịch vụ của Luật Phùng Gia

Để đáp ứng yêu cầu về mặt thời gian cũng như đảm bảo tính pháp lý và lợi ích cho khách hàng, Luật Phùng Gia cung cấp dịch vụ thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi đại chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp với các nội dung sau:

 • Tư vấn miễn phí 24/24 thủ tục thay đổi đại chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Đại diện khách hàng soạn hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Giao tận tay khách hàng bộ kết quả gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy xác nhận việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 01 bộ hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp để khách hàng lưu trữ

Quý Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và cần được tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Phùng Gia để biết thêm chi tiết.