THỦ TỤC BỔ SUNG, THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Trong quá trình hoạt động, khi có nhu cầu thay đổi ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Đây là nội dung chúng tôi đặc biệt lưu ý với doanh nghiệp vì hiện nay có nhiều doanh nghiệp cho rằng theo quy định của luật thì doanh nghiệp được tự do kinh doanh các ngành nghề không cấm và không phải thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh. Cách hiểu này rất sai lầm dẫn tới những hậu quả pháp lý cho doanh nghiệp. Đặc biệt liên quan đến vấn đề xuất hóa đơn giá trị gia tăng và truy thu thuế khi thanh quyết toán thuế mà doanh nghiệp thực hiện các ngành nghề kinh doanh không đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Để tránh được các rủi ro pháp lý phát sinh liên quan, với mong muốn “Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển”, Luật Phùng Gia gửi tới Quý khách hàng nội dung tư vấn liên quan đến thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký như sau:

 1. Cơ sở pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2014

– Nghị định 78/2015/NĐ-CP  về đăng ký doanh nghiệp (Được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 108/2018/NĐ-CP)

– Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký d oanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành (Được sửa đổi bởi thông tư 02/2019/TT-BKHĐT)

 1. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của doanh nghiệp

– Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 1. Thành phần hồ sơ

STT

LOẠI VĂN BẢN

SỐ LƯỢNG

GHI CHÚ

A. HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

I. Đối với công ty cổ phần

1

Biên bản họp HĐCĐ về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

2

Quyết định của HĐCĐ về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

3

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

II. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

1

Biên bản họp HĐTV về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

2

Quyết định của HĐTV về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

3

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

III. Đối với công ty TNHH một thành viên

1

Quyết định của CSH về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

2

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

02

Ký tên, đóng dấu công ty và dấu giáp lai

B. HỒ SƠ KHÁCH HÀNG CẦN CUNG CẤP

1

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp làm thủ tục

01

Ảnh chụp/Bản sao

2

Danh sách ngành nghề mà doanh nghiệp muốn thay đổi/thêm vào/hủy bỏ

01

Danh sách/ Thông tin

* Yêu cầu về tính pháp lý của hồ sơ

 • Các bản sao cần được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật (Ưu tiên sử dụng các bản sao chứng thực có thời hạn từ 06 tháng trở xuống)
 • Đóng dấu giáp lai các văn bản trong hồ sơ (với văn bản có từ 02 tờ trở lên)
 • Trong trường hợp các văn bản, giấy tờ trong hồ sơ của doanh nghiệp sử dụng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng chứng thực; Văn bản của cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài gửi đến Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Ngoài các văn bản, giấy tờ trong hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp có thể sẽ phải bổ sung thêm các văn bản, giấy tờ/ thực hiện thủ tục khác trong trường hợp doanh nghiệp vi phạm các quy định của luật doanh nghiệp/ đăng ký chưa đầy đủ thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Với các doanh nghiệp khi có sự thay đổi về ngành nghề kinh doanh nếu danh mục ngành nghề đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ chưa được mã hoá ngành nghề mã cấp 4 thì khi thay đổi phải đồng thời mã hoá lại các ngành nghề đã được cấp trước đây.
 1. Dịch vụ của Luật Phùng Gia

Để đáp ứng yêu cầu về mặt thời gian cũng như đảm bảo tính pháp lý và lợi ích cho khách hàng, Luật Phùng Gia cung cấp dịch vụ thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh với các nội dung như sau:

 • Tư vấn miễn phí 24/24 thủ tục thay đổi của doanh nghiệp
 • Đại diện khách hàng soạn hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật
 • Đại diện khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Giao tận tay khách hàng bộ kết quả gồm: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Nếu có); Giấy xác nhận việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 01 bộ hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp để khách hàng lưu trữ

Quý Khách hàng có nhu cầu tìm hiểu và cần được tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Phùng Gia để biết thêm chi tiết.